Jesteśmy pierwszym startupem SimLE
3 lutego 2017

Obecnie pracujemy nad projektem, który zakłada stworzenie systemu precyzyjnego lądowania na niestabilnej platformie dla jednostki bezzałogowej. Projekt realizujemy w ramach programu NCBiR “e-Pionier” realizowanego na Politechnice Gdańskiej przy współpracy z Centrum Naukowo Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Telichowskiego – Państwowy Instytut Badawczy. 

Produkt, który zamierzamy wykonać podczas trwania tego projektu zakłada umożliwienie autonomicznego lądowania jednostki bezzałogowej na różnego rodzaju poruszających się pojazdach, takich jak: samochody terenowe, łodzie patrolowe, samochody rozpoznawcze itp. Zwiększy to znacząco możliwości zastosowań dronów, przy jednoczesnym zmniejszeniu progu wymagań dla operatorów.

Z tego systemu skorzystać będzie mógł również sektor prywatny, używając go na przykład do przyspieszenia procesu wykonywania zdjęć fotogrametrycznych.

O postępach będziemy informować na bieżąco!