Udział w programie „E-PIONIER”
3 lutego 2017

Nasz zespół wywodzi się z międzyuczelnianego koła naukowego założonego na Politechnice Gdańskiej „SimLE”. Koło to ma za zadanie realizację projektów technicznych w sposób kompleksowy – od koncepcji, poprzez projektowanie, wykonawstwo, aż do próby komercjalizacji. Jego misją jest także przygotowywanie studentów do płynnego wejścia w rynek pracy poprzez realizację projektów w możliwie zbliżony do rynkowego sposób. Koło posiada zarówno działy miękkie, jak i techniczne. Wszystko po to, aby rozwinąć jak najszerszy wachlarz umiejętności u swoich absolwentów.

Miło nam poinformować, iż już po 3 latach istnienia SimLE udało nam się urzeczywistnić wizję Organizacji i przekształcić tworzony w niej projekt w firmę!

Oczywiście nie zapominamy o Naszych korzeniach i będziemy z dumą prezentować się jako pierwszy startup SimLE.

Więcej o naszym projekcie w kolejnych aktualnościach.